Πρόγραμμα

 • Ω/Η Δευτέρα
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  8.00-9.30 Παιδικά
  09.30-10.30 Λόγια Αγάπης (Ε)
  10.30-11.30 Ίασις
  11.30-12.00 Μήνυμα Ζωής
  12.00-12.30 Ντοκιμαντέρ
  12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 La Extrana  Dama
  15.00-16.00 Wind at my Back
  16.00-16.30 Παιδικά
  16.30-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.30-20.30 Ντοκιμαντέρ
  19.30-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Enjoy
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.00-22.30 Ξένη Σειρά Mistral
  22.30-00.30 Σάρα, Περιπέτειες του Αβονλί
  00.30-01.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  01.45-03.00 La Extrana  Dama (Ε)
  03.00-04.00 Wind at my Back (Ε)
  04.00-05.00 Ίασις (Ε))
  05.0-06.00 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  06.00-06.30 Ντοκιμαντέρ
  06.30-07.00 Τηλεαγορές
 • Ω/Η ΤΡΙΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  8.00-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Ίασις
  11.30-12.00 Πόντος ο Εύξεινος
  12.00-12.30 Παιδικά
  12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 La Extrana  Dama
  15.00-16.00 Wind at my Back
  16.00-16.30 Παιδικά
  16.30-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-19.30 Ντοκιμαντέρ
  19.30-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Ντοκιμαντέρ
  21.00-22.00 Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων  - Καιρός
  22.00-22.30 Ξένη Σειρά Mistral
  22.30-00.30 Σάρα, Περιπέτειες του Αβονλί
  00.30-01.45 Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  01.45-03.00 La Extrana  Dama (Ε)
  03.00-04.00 Wind at my Back (Ε)
  04.00-05.00 Ίασις (Ε)
  05.00-06.00 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  06.00-06.30 Ντοκιμαντέρ
  06.30-7.00 Τηλεαγορές
 • </tr

  Ω/Η ΤΕΤΑΡΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  8.00-10.30 Παιδικά
  10.30-11.30 Ίασις
  11.30-12.00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
  12.00-12.30 Παιδικά
  12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 La Extrana  Dama
  15.00-16.00 Wind at my Back
  16.00-16.30 Παιδικά
  16.30-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-19.30 Ντοκιμαντέρ
  19.30-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 En joy (Ε)
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.00-22.30 Ξένη Σειρά Mistral
  22.30-00.30 Σάρα, Περιπέτειες του Αβονλί
  00.30-01.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  01.45-03.00 La Extrana  Dama (Ε)
  03.00-04.00 Wind at my Back (Ε)
  04.00-05.00 Ίασις (Ε)
  05.00-06.00 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  06.00-07.00 Ντοκιμαντέρ
  06.30-07.00 Τηλεαγορές
 • Ω/Η ΠΕΜΠΤΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  8.00-9.00 Παιδικά
  9.00-09.30 Τηλεαγορές
  09.30-10.30 Θέσις & Αντιθέσεις (Ε)
  10.30-11.30 Ίασις
  11.30-12.00 Παραμύθια Μάλαμα (Ε)
  12.00-12.30 Ντοκιμαντέρ
  12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 La Extrana  Dama
  15.00-16.00 Wind at my Back
  16.00-17.00 Έλα στη Θέση μου
  17.00-18.30 Τηλεαγορές
  18.30.-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-19.30 Ντοκιμαντέρ
  19.30-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Ντοκιμαντέρ
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.00-22.30 Ξένη Σειρά Mistral
  22.30-00.30 Σάρα, Περιπέτειες του Αβονλί
  00.30-01.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  01.45-03.00 La Extrana  Dama (Ε)
  03.00-04.00  Wind at my Back (Ε)
  04.00-05.00 Ίασις (Ε)
  05.00-06.00 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  06.00-06.30 Ντοκιμαντέρ
  06.30-07.00 Τηλεαγορές
 • Ω/Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  8.00-9.00 Παιδικά
  9.00-09.30 Παιδικά
  09.30-10.30 Έλα στη Θέση μου  (Ε)
  10.30-11.30 Ίασις
  11.30-12.00 Πόντος ο Εύξεινος
  12.00-12.30 Παιδικά
  12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
  13.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 La Extrana  Dama
  15.00-16.00 Wind at my Back
  16.00-16.30 Παιδικά
  16.30-18.30 Τηλεαγορές
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  19.15-19.30 Ντοκιμαντέρ
  19.30-20.30 Παιδικά
  20.30-21.00 Ντοκυμαντέρ
  21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Καιρός
  22.00-22.30 Ξένη Σειρά Mistral
  22.30-00.30 Σάρα, Περιπέτειες του Αβονλί
  00.30-01.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Ε) - Καιρός
  01.45-03.00

  03.00-04.00

  La Extrana  Dama (Ε)

  Wind at my Back (Ε)

  04.00-05.00 Ίασις (Ε)
  05.00-06.00 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
  06.00-06.30 Ντοκιμαντέρ
  06.30-07.00 Τηλεαγορές
 • Ω/Η ΣΑΒΒΑΤΟ
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-10.00 Παιδικά
  10.00-10.30 Τηλεαγορές
  10.30-11.00 Παιδικά
  11.00-11.30 Παραμύθια Μάλαμα
  11.30-12.30 Ο Flash... στους δρόμους (Ε)
  12.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Ανάδειξέ το
  15.00-16.00

  16.00-16.30

  The Secret

  Παιδικά

  16.30-17.00 Moto in Action
  17.00-18.00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
  18.00-18.30 Ντοκιμαντέρ
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
  19.15-21.00 Παιδικά
  21.00-21.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  21.45-23.00

  23.00-00.30

  Θέσις & Αντιθέσεις

  Ξένη Ταινία

  00.30-01.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.00-02.00
  The Secret (Ε)
  02.00-03.00 ΤΑ(SOS) στη Μουσική
  03.00-04.00 Θέσις & Αντιθέσεις (Ε)
  04.00-05.00

  05.00-06.00

  06.00-07.00

  Ντοκυμαντέρ

  Πολιτιστικό Ημερολόγιο (Ε)

  Ντοκυμαντέρ

 • Ω/Η ΚΥΡΙΑΚΗ
  7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  8.00-10.00 Παιδικά
  10.00-10.30 Τηλεαγορές
  10.30-11.00 Παιδικά
  11.00-11.30 Παραμύθια Μάλαμα (Ε)
  11.30-12.30 Λόγια Αγάπης
  12.30-14.00 Τηλεαγορές
  14.00-15.00 Πόντος ο Εύξεινος
  15.00-16.00 The Secret
  16.00-17.30  Ξένη Ταινία
  17.30-18.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
  18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
  19.15-19.30 Ντοκιμαντέρ
  19.30-20.30 ΤΑ(SOS) στη Μουσική
  20.30-21.00 Moto in Action (Ε)
  21.00-21.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
  21.45-23.00 Θέσις & Αντιθέσεις
  23.00-00:30 Ξένη Ταινία
  00.30-01.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
  01.00-02.00 The Secret (Ε)
  02.00-03.00 ΤΑ(SOS) στη Μουσική
  03.00-04.00 Ο Flash... στους Δρόμους (Ε)
  04.00-05.00 Η Εβδομάδα που πέρασε με μια δεύτερη Ματιά
  05.00-06.00 Ανάδειξε το (Ε)
  06.00-07.00 Ντοκιμαντέρ