Πρόγραμμα

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#E9D6B8″ tabheadcolor=”#ffffff” seltabheadcolor=”#454648″] [restab title=”Δευτέρα” active=”active”]

Ω/Η Δευτέρα
7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) – Καιρός
8.00-9.00 Ώρα Αιχμής (Ε)
09.00-10.00 Flash Ειδήσεις (Ε)
10.00-11.00 Ίασις
11.00-12.30 Διάλογοι (Ε)
12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
13.30-14.00 Τηλεαγορές
14.00-14.30 Τηλεαγορές
14.30-15.30 Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων (Ζ)
15.30-16.30 Ώρα Αιχμής (Ζ)
16.30-17.30 La Extrana  Dama
17.30-18.30 Τηλεαγορές
18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
19.15-21.00 Ελληνική Ταινία
21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
22.00-22.30 Ντοκυμαντέρ
22.30-00.00 Ματιές στα Σπορ (Ζ)
00.00-00.30 Ντοκυμαντέρ
00.30-01.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Ε) – Καιρός
01.45-02.45 Ώρα Αιχμής (Ε)
02.45-03.00 Ντοκυμαντέρ
03.00-04.00 Χρώματα Ελλάδας (Ε))
04.0-05.30 Ματιές στα Σπορ(Ε)
05.30-06.30 Ίασις (Ε)
06.30-07.00 Τηλεαγορές

[/restab] [restab title=”Τρίτη”]

Ω/Η ΤΡΙΤΗ
7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) – Καιρός
8.00-09.00 Ώρα Αιχμής (Ε)
9.00-10.00  Flash Ειδήσεις (Ε)
10.00-11.00 Ίασις
11.00-12.30 Ματιές στα Σπορ (Ε)
12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
13.30-14.30 Τηλεαγορές
14.30-15.30  Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων (Ζ)
15.30-16.30 Ώρα Αιχμής (Ζ)
16.30-17.30 La Extrana  Dama
17.30-18.30 Τηλεαγορές
18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
19.15-19.30 Ντοκιμαντέρ
19.30-20.30 Έλα στη Θέση μου
20.30-21.00 Παιδικά
21.00-22.00 Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων  – Καιρός (Ζ)
22.00-22.30 Ντοκυμαντέρ
22.30-23.30 Ξένη ταινία
23.30-00.30 Ξένη ταινία
00.30-01.45 Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων  – Καιρός (Ε)
01.45-02.45 ΄Ωρα Αιχμής (Ε)
02.45-03.00  Ντοκυμαντέρ
03.00-04.00 Χρώματα Ελλάδας Ε)
04.00-05.30 Ξένη ταινία
05.30-06.30 Ίασις (Ε)
06.30-07.00 Τηλεαγορές

[/restab] [restab title=”Τετάρτη”]

</tr

 

Ω/Η ΤΕΤΑΡΤΗ
7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) – Καιρός
8.00-9.00 Ώρα Αιχμής (Ε)
9.00-10.00  Flash Ειδήσεις (Ε)
10.00-11.00 Ίασις
11.00-11.30 Είναι Θέμα Ψυχολογίας (Ε)
11.30-12.30 Παιδικά
12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
13.30-14.30 Τηλεαγορές
14.30-15.30 Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων (Ζ)
15.30-16.30  Ώρα Αιχμής (Ζ)
16.30-17.30 La Extrana  Dama
17.30-18.30 Τηλεαγορές
18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
19.15-19.30 Ντοκυμαντέρ
19.30-20.30 Διατρέφω (Ζ)
20.30-21.00 Παιδικά
21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
22.00-22.30 Ντοκυμαντέρ
22.30-00.00

00.00-00.30

Διάλογοι

Ντοκυμαντέρ

00.30-01.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Ε) – Καιρός
01.45-02.45 Ώρα Αιχμής (Ε)
02.45-03.00 Ντοκιμαντέρ
03.00-04.00 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
04.00-05.30 Διάλογοι (Ε)
05.30-06.30 Ίασις (Ε)
06.30-07.00 Τηλεαγορές

[/restab] [restab title=”Πέμπτη”]

Ω/Η ΠΕΜΠΤΗ
7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) – Καιρός
8.00-9.00 Ώρα Αιχμής (Ε)
9.00-10.00  Flash Ειδήσεις (Ε)
10.00-11.00 Ίασις
11.00-11.30 Διάλογοι (Ε)
11.30-12.30 Διάλογοι (Ε)
12.30-13.30  Χρώματα Ελλάδας
13.30-14.00 Τηλεαγορές
14.00-14.30 Τηλεαγορές
14.30-15.30 Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων (Ζ)
15.30-16.30 Ώρα Αιχμής (Ζ)
16.30-17.30 La Extrana  Dama
17.30-18.30 Τηλεαγορές
18.30.-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
19.15-19.30 Ντοκιμαντέρ
19.30-20.30 Πόντος ο Εύξεινος (Ζ)
20.30-21.00 Παιδικά
21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
22.00-22.30

22.30-23.30 

Ντοκυμαντέρ

Στο…Κόκκινο (Ζ)

23.30-00.30 Ο Flash στους Δρόμους
00.30-01.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ε)
01.45-02.45 Ώρα Αιχμής (Ε)
02.45-03.45 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
03.45-04.45 Στο…Κόκκινο (Ε)
04.45-05.45 Ο Flash στους Δρόμους (Ε)
05.45-06.45 Ίασις (Ε)
06.45-07.00 Τηλεαγορές

[/restab] [restab title=”Παρασκευή”]

Ω/Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7:00-8:00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) – Καιρός
8.00-9.00 Ώρα Αιχμής (Ε)
9.00-10.00  Flash Ειδήσεις (Ε)
10.00-11.00 Ίασις
11.00-11.30
Παιδικά
11.30-12.30 Στο…Κόκκινο (Ε)
12.30-13.30 Χρώματα Ελλάδας
13.30-14.00 Τηλεαγορές
14.00-14.30 Τηλεαγορές
14.30-15.30 Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων (Ζ)
15.30-16.30 Ώρα Αιχμής (Ζ)
16.30-17.30 La Extrana  Dama
17.30-18.30 Τηλεαγορές
18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
19.15-19.30 Ντοκιμαντέρ
19.30-20.30 Διατρέφω (Ε)
20.30-21.00 Είναι Θέμα Ψυχολογίας (Ζ)
21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ζ)
22.00-22.30 Ντοκυμαντέρ
22.30-00.00 Ξένη ταινία
00.00-00.30 Είναι Θέμα Ψυχολογίας (Ε)
00.30-01.45

01.45-02.45

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Καιρός (Ε)

Ώρα Αιχμής (Ε)

02.45-03.00                   Ντοκυμαντέρ
03.00-04.00 Χρώματα Ελλάδας (Ε)
04.00-05.30 Ξένη ταινία
05.30-06.30

06.30-07.00

Ίασις (Ε)

Τηλεαγορές

[/restab] [restab title=”Σάββατο”]

Ω/Η ΣΑΒΒΑΤΟ
7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
8.00-09.00 Παιδικά
09.00-10.00 Πόντος ο Εύξεινος (Ε)
10.00-11.00 Ο Flash στους Δρόμους
11.00-11.30 Παιδικά
11.30-12.30 Λόγια Αγάπης (Ε)
12.30-13.30 Έλα στη Θέση μου (Ε)
13.00-14.30 ΤΑSOS στη Μουσική
14.30-15.30

15.30-16.30

Αναδειξέτο

7ημέρες Flash Back

16.30-17.30 Πολιτιστικό Ημρολόγιο
17.30-18.00 Moto in Action
18.00-18.30 Παραμύθια Μάλαμα
18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων (Ζ)
19.15-21.00 Ελληνική ταινία
21.00-21.45 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Ζ)
21.45-23.30

23.00-00.30

Ελληνική ταινία

Ντοκυμαντέρ

00.30-01.30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01.30-02.30
Ελληνική ταινία (Ε)
02.30-03.30 7ημέρες Flash Back (Ε)
03.00-04.00 Θέσις & Αντιθέσεις (Ε)
04.00-05.00

05.00-06.00

06.00-06.30

06.30-07.00

 

Ντοκυμαντέρ

Πολιτιστικό Ημερολόγιο (Ε)

Ντοκυμαντέρ

Τηλεπωλήσεις

 

[/restab] [restab title=”Κυριακή”]

Ω/Η ΚΥΡΙΑΚΗ
7.00-8.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
8.00-10.00 Παιδικά
10.00-10.30 Παιδικά
10.30-11.30  7ημέρες Flash Back (Ε)
11.30-12.30 Λόγια Αγάπης
12.30-13.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
13.30-14.00 Παιδικά
14.00-14.30 Παραμύθια Μάλαμα
14.30-15.30 Αναδειξέτο (Ε)
15.30-16.30  Ελληνική  Ταινία
16.30-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

Χρώματα Ελλάδας (Ε)

Παιδικά

Είναι Θέμα Ψυχολογίας (Ε)

18.30-19.15 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
19.15-20.00 Moto in Action
20.00-21.ο0 Διατρέφω (E)
21.00-22.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
22.00-00.30 Ξένη Ταινία
00.30-01.30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01.30-02:30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο (Ε)
02.30-03.30  Αναδειξέτο (Ε)
03.30-04.00 Moto in Action (Ε)
04.00-05.00 Διατρέφω (Ε)
05.00-06.00 Ίασις (Ε)
06.00-06.30 Ντοκυμαντέρ
06.30-07.00 Τηλεπωλήσεις