Ειδήσεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από 8-11-2016 έως και νεώτερης ανακοίνωσης, το πόσιμο νερό για την ύδρευση της ΤΚ Βαθυλάκκου θεωρείται ακατάλληλο για πόση λόγω της υψηλής θολότητας που παρουσιάζει, λόγω εργασιών ανόρυξης νέας υποστηρικτικής υδρευτικής γεώτρησης . Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα) έως το πέρας…
Read more

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΣΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΦΛΩΡΙΝΑ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δώδεκα (12) εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθµού. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 07/11/2016 έως 16/11/2016 στη Γραµµατεία του…
Read more