Με χαμηλούς ρυθμούς συνεχίζεται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 30η Ιουνίου.