Γεγονός είναι πλέον το ταμείο δίκαιης μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία καθώς ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος βρέθηκε σήμερα στην Κοζάνη ανακοινώνοντας την ίδρυση του. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στην αξιοποίηση των πόρων.