ο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο Δήμος Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως 23/10/2016 στα γραφεία του ΝΠΔΔ στο Σ.Σ. Ιωαννίδη Δήμου Φλώρινας τηλέφωνο 2385026474

Η προκήρυξη είναι εδώ: