Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολγίας από την Τράπεζα της Ελλάδας και ο οποίος αφορά υποθέσεις των κόκκινων δανείων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες. ο νέος κώδικας περιλαμβάνει αρκετά προβληματικά σημεία με σημαντικότερο το ότι αυστηροποιούνται κατά πολύ οι συνθήκες για τις λεγόμενες ευπαθείς ή ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.