Επίσκεψη αντιπροσωπείας Κινέζων επενδυτών στην Κοζάνη για τον ονομαστό κρόκο.