Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης λαϊκή συνέλευση με την παρουσία φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμος και περιφέρεια) και της τοπικής κοινωνίας. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα τεθούν αναμένεται να είναι και οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ΔΕΥΑΚ 18 περίπου μηνών. Τους λογαριασμούς αυτούς αρνήθηκαν να πληρώσουν οι κάτοικοι μόλις μαθεύτηκε πως το νερό περιείχε ποσότητες χρωμίου. Από τότε ως και σήμερα το θέμα εκκρεμεί ενώ αναμένεται και σχετική απόφαση δικαστηρίου μετά από προσφυγή πολιτών.
Οι πολίτες της περιοχής εμμένουν στη θέση τους να μην τους ζητηθεί να πληρώσουν κανένα μέρος των συγκεκριμένων οφειλών. Όπως μάλιστα λένε δεν το ζητούν χαριστικά αλλά είναι το δεοντολογικό ορθόν μιας και κατανάλωναν την περίοδο αυτή ακατάλληλο νερό. Ο δήμος τώρα αναμένεται να ζητήσει από τους κατοίκους υπομονή μέχρι την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Από την άλλη υπάρχει η διάθεση να δοθεί μια έκπτωση περίπου στο 50% των οφειλών χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο επίσημα στους κατοίκους.