Συνεδρίασε σήμερα το συμβούλιο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ατζέντα της συνεδρίασης της πρόσφατης συνόδου των Προέδρων ΤΕΙ. Στη σύνοδο εκείνη είχε αποφασιστεί η μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Στη σημερινή συνεδρίαση διαπιστώθηκε καταρχήν θετική γνωμοδότηση επί του θέματος. Το συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου την άλλη εβδομάδα για την επικύρωση της απόφασης και στη συνέχεια το αίτημα θα σταλεί στο υπουργείο παιδείας για έγκριση.