Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ. 63548/20 την 5η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου μας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021 – 2022.
Εισηγητής της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

3. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για τα έτη 2018- 2019.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

4. Αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

5. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

6. Μείωση μισθώματος σε κατάστημα στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

7. Απαλλαγή ενιαίων Ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους υποχρεωτικά λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid 19
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

8. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και μείωση μισθώματος Περιπτέρου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

9. Διαγραφή μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

10. Διακοπή σύμβασης μίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας Γαλάτειας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

11. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο ΔΣ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.
Παρακαλείστε την Πέμπτη 5-11-2020 και ώρα 5-9 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email [email protected] ή [email protected]

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Χαρακτσής