Με περισσότερα από 70 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε σήμερα η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.