Ολοκληρώθηκε το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, σε όλες τις Δ.Ο.Υ., μαζική
διενέργεια συμψηφισμού με ανοιχτές αρρύθμιστες οφειλές.
Ειδικότερα, συμψηφίστηκαν 201.740 υπερεισπράξεις, που αφορούν σε
141.161 Α.Φ.Μ. και σε συμψηφιζόμενο ποσό 8,73 εκατομμύρια ευρώ.
Στους ενδιαφερόμενους πολίτες θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από τη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε μέσω της εφαρμογής
“Προσωποποιημένη Πληροφόρηση” του TAXISnet να ενημερωθούν για το νέο και
μειωμένο ποσό της οφειλής τους.
Η Γ.Γ.Δ.Ε., με διαρκή στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και στην
κατεύθυνση μείωσης του διοικητικού κόστους και εξοικονόμησης ανθρώπινων
πόρων, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε περισσότερες περιπτώσεις
συμψηφισμών με κεντρική επεξεργασία.