Από το Γραφείο Δημάρχου Kαστοριάς ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου
2020, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν με
ώρα έναρξης 10:00 π.μ.