Στην Κοζάνη βρέθηκε ο Τούρκος Πρόξενος ο οποίος είχε συνάντηση με στελέχη της περιφέρειας και τον περιφεριάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη. Μάλιστα στις συζητήσιε των δύο αντρών αναφορά έγινε και στα πρόσφατα γεγονότα με την απόπειρα παρξικοπήματος στην Τουρκία.