Με αλματώδεις ρυθμούς αυξάνεται η συνχότητα μετακόμισης ελληνικών επιχείρησεων στη Βουλγαρία. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους τους αποφεύγοντας την εξοντωτική φορολόγηση στην Ελλάδα.
Ο flash-tv επικοινώνησε με την πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια Βουλγαρίας ζητώντας στοιχεία για την υπόθεση.
Στο ερώτημα πόσο δύσκολο είναι να ιδρύσει κανείς μια εταιρεία στη Βουλγαρία η απάντηση είναι η εξής :
Το κόστος σύστασης εταιρείας στη Βουλγαρία ανέρχεται συνολικά περίπου στα € 500–600
(συνυπολογίζεται η μετάφραση των σχετικών εγγράφων στην αγγλική).
– Εάν ο ιδιοκτήτης της νέας εταιρείας είναι φυσικό πρόσωπο, τότε τα έξοδα μετάφρασης του
διαβατηρίου του είναι ελάχιστα.
– Εάν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα του
πιστοποιητικού προσωρινής κατάστασης και του καταστατικού λειτουργίας της μητρικής
εταιρείας. Εάν η νέα εταιρεία είναι θυγατρική ελληνικής εταιρείας τα ως άνω έγγραφα πρέπει
να είναι επίσημα μεταφρασμένα στη βουλγαρική (κόστος περίπου € 9 ανά σελίδα, εφόσον η
μετάφραση γίνει στη Βουλγαρία).
– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ορίσουν με πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα κατοχυρώσει
την επωνυμία και θα τους εκπροσωπεί ενώπιον των τραπεζών και των βουλγαρικών αρχών.
Συνιστάται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στη Βουλγαρία για την υπογραφή του
σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου και την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας. Η
τράπεζα εκδίδει πιστοποιητικό για την κατάθεση του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου, που
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην υπηρεσία εμπορικού μητρώου.
– Βάσει της βουλγαρικής νομοθεσίας δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή σε κάποια
επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο.
– Εκτός από τις ΑΕ & ΕΠΕ, η βουλγαρική νομοθεσία αναγνωρίζει και ορισμένες πρόσθετες
οργανωτικές μορφές για την άσκηση επιχείρησης όπως (α) ο ατομικός έμπορος (soletrader), (β)
η επιχείρηση holding, (γ) το παράρτημα, (δ) το γραφείο εμπορικού αντιπροσώπου και (ε) η
συνεργατικής επιχείρηση (cooperative). Κατά κανόνα,όμως, προτιμώνται οι ΑΕ και ΕΠΕ, λόγω
της απλής διαδικασίαςίδρυσής τους και του χαμηλού κόστος, αλλά και διότι στις ως άνω
μορφές επιχείρησης η προσωπική ευθύνη των εταίρων/εμπόρων είναι απεριόριστη.

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως η μεταφορά ή ίδρυση εταιρείας στη γειτονική χώρα είναι εξαιρετικά εύκολη και φθηνή.

Επιπλέον στο ερώτημα τι γλιτώνουν φορολογικά όσοι δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία η απάντηση ήταν η εξής:

Φορολογικές απαλλαγές
Οι επιχειρήσεις, που έχουν επενδύσει σε υποβαθμισμένες περιοχές (όπου η ανεργία,
κατά το προηγούμενο έτος, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη του μέσου όρου στην χώρα),
μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες φορολογικές διευκολύνσεις εφόσον πληρούν
ορισμένες προϋποθέσεις.
Ειδικότερα :
 Απαλλαγή μέχρι και 100% του εταιρικού φόρου (10%) προκειμένου για
βιομηχανικές μονάδες, εγκατεστημένες σε περιοχές με ανεργία μεγαλύτερη
κατά 35% τουλάχιστον του μέσου όρου. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει για μία
πενταετία ανεξάρτητα από τη εξέλιξη της ανεργίας.
 Μείωση του εταιρικού φόρου μέχρι το 10% επί της αξίας των πάγιων
επενδύσεων, (με την εξαίρεση των επιβατικών αυτοκινήτων), με την
προϋπόθεση ότι η επένδυση πραγματοποιείται σε περιοχή με ανεργία
μεγαλύτερη κατά 50% του εθνικού μέσου όρου.
 Ειδική έκπτωση (αφαίρεση από τα κέρδη των αμοιβών και εργοδοτικών
εισφορών μέχρι και 12 μηνών) για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν
εγγεγραμμένους ανέργους.

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα η εντύπωση πως όσο η Ελλάδα δεν σέβεται τις ελληνικές επιχειρήσεις και δεν φροντίζει ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού σε μια αγορά με προοπτκές τόσο πιο θελκτική θα γίνεται η ιδέα της μετακόμισης. Το θέμα είναι πολιτικό και απαιτεί πολιτική λύση.

σσ.Ο FLASH_TV ευχαριστεί θερμά την πρεσβεία της Ελλάδας στη Βουλγαρία για την άμεση και έγκυρη ανταπόκριση στο αίτημα για την παροχή των υπηρεσιών της.