Στο 40% υπολογίζονται οι ελλείψεις στις οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο της Κοζάνης.Πρόκειται για σοβαρότατα κενά τόσο στο ιατρικό προσωπικό όσο και σε νοσηλευτές και διοικητικά στελέχη.