Πρόκειται για πρωτοβουλία ενημέρωσης μαθητών από το δήμο Κοζάνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΗΤΣΙΑΝΗ