Ανακοινώνεται ότι από 8-11-2016 έως και νεώτερης ανακοίνωσης, το πόσιμο νερό για την ύδρευση της ΤΚ Βαθυλάκκου θεωρείται ακατάλληλο για πόση λόγω της υψηλής θολότητας που παρουσιάζει, λόγω εργασιών ανόρυξης νέας υποστηρικτικής υδρευτικής γεώτρησης .

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα) έως το πέρας των εργασιών.

Παρακαλούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ