Παραδόθηκε σήμερα ο σύγχρονος υπερηχο-καρδιογράφος στην καρδιολογική κλινική του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης.