Προκήρυξε η ΔΕΗ ΑΕ το διαγωνισμό για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη μόλις μια ημέρα μετά τη σχετική απόφαση στην πρόσφατη συνεδρίαση των μετόζων της επιχείρησης.