Ακόμα δεν έχει ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXISNET για την υποβολή αίτησης για το επίδομα θέρμανσης. Την ίδια στιγμή οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται συνεχώς.
Το συνολικό ποσό για την χορήγηση του επιδόματος θα είναι 105 εκατ. ευρώ, όσο και κατά την προηγούμενη περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στην Α Ζώνη.
Πολλοί πολίτες πάντως ζητούν την επίσπευση της διαδικασίας καθώς αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα θέρμανσης χωρίς το ποσό του επιδόματος. Μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει από το υπουργείο καμία ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής αίτησης.