Συνεχίζονται οι εργασίες στους κυκλικούς κόμβους στις δύο εισόδους του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το πολύ στα μέσα Νοεμβρίου. Πάντως αν συνεχιστεί ο καλός καιρός πιθανός η ημερομηνία παράδοσης να είναι και νωρίτερα από το Νοέμβριο. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι τελικές εργασίες στον άνω κόμβο με την ασφαλτόστρωση και τη διαγράμμιση του οδοστρώματος. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τον κάτω κόμβο.

still0917_00011

still0917_00010

still0917_00009

still0917_00008

still0917_00007