Δεκτό έγινε το bussiness plan για το μέλλον της γούνας που συγκρότησαν με πρωτοφανή σύμπνοια και συνένωση δυνάμεων οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Προτεραιότητα του μεγαλόπνου σχεδίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.