Παράρτημα του ανοιχτού πανεπιστημίου ιδρύεται στην Κοζάνη. Τα μαθήματα θα γίνονται στους χώρους του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.