Παράταση ως τις 9 Ιουλίου πήρε το μέτρο 9 του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης. Το μέτρο αφορά στη σύσταση ομάδων παραγωγής.