Άκρως ανοδική είναι η εξαγωγική δραστηριότητα των αλιέων στη λίμνη πολυφύτου. Ειδικά το τελέυταίο διάστημα οι ψαράδες κλείνουν εξαιρετικά επικερδείς συμφωνίες για την πώλήση καραβίδας. Η κάμερα του flash μπήκε στις βάρκες των ψαράδων και κατέγραψε όλη την επίπονη διαδικασία της καθημερινής τους απασχόλησης.