Ομόφωνο όχι στο ενδεχόμενο διαχείρισης τιου μεγάλου όγκου των επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας στη Δυτική μακεδονία και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ είπαν όλες οι παρατάξεις. Επιπλέον σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή υπάρχει προφοροική κυβερνητική δέσμευση για αλλαγή του σχεδιασμού. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξη επίσημη ενημέρωση επί του θέματος.