Πρόβλεψη από τον προγνώστη καιρού Γιώργο Βασιλειάδη: