Εικόνες από το 1ο ΕΠΑΛ που τελεί υπό κατάληψη.

still1108_00000

still1108_00001