Στην πανέμορφη ορεινή Καστανιά διεξάγονται αυτές τις μέρες αγώνες αιωροπτερισμοιύ που περιλαμβάνονται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.