Ένα νέο πρόγραμμα για 13 χιλιάδες νέους ανέργους θα ξεκινήσει από τις 22 Αυγούστου μέσω ΟΑΕΔ. Προς το παρόν και μέχρι την εκκίνηση της διαδικασίας δήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις οφείλουν να προχωρήσουν σε ορισμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες.