Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας πανελλαδικά τον Αύγουστο του 2016 ανήλθε σε 23,4% έναντι
24,6% τον Αύγουστο του 2015.Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 57.683 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015
(αύξηση 1,6%) και μειώθηκαν κατά 7.001 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (μείωση
0,2%)

Σε επίπεδο περιφερειών η Δυτική Μακεδονία έχει για μια ακόμα φορά αρνητική πρωτιά.

sadsad