Στις ράγες μπαίνει το έργο της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου TAP στην Ελλάδα.  Τα εγκαίνια του έργου πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη σε ειδική τελετή, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των εργασιών κατασκευής και για τις 3 χώρες από τις οποίες θα διέλθει, Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία.

Σε διεθνές επίπεδο δίνεται μεγάλη σημασία για το έργο καθώς πρόκειται για το πρώτο project που επί της ουσίας ξεκινά της δημιουργία του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου που θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές ενεργειακές αγορές. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία σε πολλούς προορισμούς της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, γεγονός που αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρώπη. Η κατασκευή του αγωγού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία έως το 2020.

Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου αποτελεί μείζονα συνιστώσα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει ο TAP στην υλοποίηση αυτού του οράματος δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή σημαντικών οικονομικών οφελών, αλλά επιπλέον διασφαλίζει για τις επόμενες δεκαετίες τη βιωσιμότητα μιας εκ των σημαντικότερων οδών μεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στο πλαίσιο κατασκευής του αγωγού, η κατασκευάστρια κοινοπραξία TAP, θα διαθέσει συνολικά 32 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR), μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή σημαντικών έργων κοινής ωφέλειας και στις τρεις Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας.

Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ήδη οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και προχωρούν στην οριστικοποίηση των προτάσεων τους για τα ανταποδοτικά έργα που επιδιώκουν να κατασκευαστούν ως αντιστάθμισμα της διέλευσης του αγωγού. Υπενθυμίζεται πως από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα διέλθουν τα 105 χλμ. από τα συνολικά 550 χλμ. του ελληνικού τμήματος του αγωγού.