Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι πολίτες για το πως θα θερμάνουν τα σπίτια τους λόγω της άυξησης στο πετρέλαιο θέρμανσης.