Λαϊκή συνέλευση στην τ.κ. Ποντοκώμης πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου με την παρουσία των πολιτών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.