Μια σημαντική θετική εξέλιξη ανακοινώθηκε από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και αφορά και τους κροκοπαραγωγούς. Συγκεκριμένα ο κρόκος συμπεριλαμβάνεται πλέον στις καλλιέργειες που ενισχύονται από τις συνδεδεμένες επιχορηγήσεις. Επιπλέον σύμφωνα και με υπουργικές διαβεβαιώσεις ο τοπικός συνεταιρισμός κροκοπαραγωγών Κοζάνης θα συνεχίσει να διατηρεί την αναγκαστικότητα του.