Στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP) που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2016, θα εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Η πρόταση της Περιφέρειας για συνεδρία με θέμα “Ανοιχτό Περιφερειακό Συμβούλιο” έγινε αποδεκτή, μεταξύ 660 προτάσεων απο όλο τον κόσμο, οι οποίες αξιολογήθηκαν απο την Επιστημονική Επιτροπή της Διάσκεψης και θα παρουσιαστεί σε διεθνές ακροατήριο, στο οποίο θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, δημόσιοι λειτουργοί και επαγγελματίες.