Μια μονάδική θεατρική πράσταση είχαν την ευκαίρια να απολαύσουν όσι βρέθηκαν πρόσφατα στο θεάτρο Ποντοκώμης.