αφίσα
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18.00 Υποδοχή
18.10 Χαιρετισμοί
– Λευτέρης Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
– Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ.
Μακεδονίας
– Δρ. Βασιλική Βόντσα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
– Ιωάννης Κουρούς, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε.
Κοζάνης
– Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου, Διευθύντρια 5ου Γυμνασίου Κοζάνης
18.30 «Οι δράσεις των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης»,
ομάδα μαθητών του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης
18.50 «Οχήματα & ατμοσφαιρική ρύπανση», Δρ. Αθανάσιος
Τριανταφύλλου, Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Κοσμήτορας
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Περιβαλλοντικής Φυσικής
19.10 «Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση που σχετίζεται με
την κυκλοφορία οχημάτων», Μιχαήλ Καργάκης, Ειδικός Γιατρός
Εργασίας Περιβάλλοντος ΜSc
19.30 «Το πεύκο και τα ενεργειακά φυτά στην τεχνολογία των
καυσίμων», Δρ. Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Αναπληρωτής
Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων
19.50 «Ασφαλής & Ανεμπόδιστη Μετακίνηση στην πόλη της
Κοζάνης», Ζουρνατζής Φίλιππος, Αστυνόμος Β’, Τμήμα Τροχαίας
Κοζάνης
20.10 Λήξη