Ένας αμύθυτος πλούτος ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας στην ευρύτερη περιοχή των
Γρεβενών. Τον τελευταίο καιρό γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης του με συνεργασία του υπουργείου πολιτισμού και της
περιφέρειας Δυτικής μακεδονίας. Εξελίξεις για το θέμα αναμένονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.