Ευχαριστήριο περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την χορηγία ηλεκτρονικών γραφίδων στους καθηγητές μαθηματικών από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Εργαζομένων της ΔΕΗ