Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και την αριθ. 3/2020  απόφαση του Δ.Σ.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση που θα γίνει την 06η  Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην πόλη της Κοζάνης (αίθουσα Κοβενταρείου Ιδρύματος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

·        Λογοδοσία πεπραγμένων Διοίκησης

·        Έγκριση Απολογισμού έτους 2019

·        Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020

·        Συζήτηση κλαδικών θεμάτων

·        Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

·         Βράβευση παιδιών συναδέλφων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) .