Σε μια καινοτομία προχωρούν κτηνοτρόφοι της περιοχής των Λευκάρων οι οποίοι θα τοποθετήσουν ειδικά μηχανήματα αυτόματης πώλησης γάλακτος στη Δυτική Μακεδονία.

http://youtu.be/zrn9t8G5MmA