Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Αποκατάστασης – Συντήρησης της στέγης στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στον οικισμό της Πλατανιάς, πιο αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν
παρεμβάσεις αποξήλωσης των φθαρμένων μερών, καθαίρεση και εκ νέου επικεράμωσηόπου κρίθηκε αναγκαίο, επισκευή και αποκατάσταση όλων των φθαρμένων μερών.
Με την συγκεκριμένη παρέμβαση θα δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα της εισχώρησης νερού στο εσωτερικό του κτιρίου ιδίως τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες που τα
καιρικά φαινόμενα είναι έντονα, αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων και υλοποιήθηκε από την Δημοτική Αρχή. Η χρηματοδότηση της παραπάνω δράσης πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους του Δήμου Βοΐου.