Εντός δέκα ημερών θα υπογραφεί το προσχέδιο για τις μετεγκαταστάσεις Ακρινής και Αναργύρων από το Υπουργείο ενέργειας και περιβάλλοντος. Στη συνέχεια και εφόσον γίνει αυτό αποδεκτό από το ΣτΕ θα προχωρήσουν οι τελικές διεργασίες με τις τελικές υπογραφές και την δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ.