Υποδοχή τιμίας κάρας Οσίου Νικάνορα στον Ι.Ν. Αγίου Νικάνορος Κοζάνης

No Comments Yet.