ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στο 40% υπολογίζονται οι ελλείψεις στις οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο της Κοζάνης.Πρόκειται για σοβαρότατα κενά τόσο στο ιατρικό προσωπικό όσο και σε νοσηλευτές και διοικητικά στελέχη.

Κοινοποίηση...

No Comments Yet.