ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Στη διαχείριση ιδιωτικών εταιρειών περνούν άμεσα τα κόκκινα δάνεια. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να έχουν υπό την ιδιοκτησία τους τα δάνεια αλλά ο έλεγχος τους θα μεταβιβαστεί σε funds.

Κοινοποίηση...

No Comments Yet.