Από το γραφείο του βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Θεοφύλακτου γίνεται γνωστό ότι δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) ΣΑ.ΕΟ16 Τροπ.1, με φορέα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον Τομέα Αθλητισμός και υποτομέα Αθλητικές υποδομές. Συμπεριλαμβάνεται το παρακάτω έργο αθλητικών υποδομών (ΝΕΟ ΕΡΓΟ):
Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδου μπάσκετ στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης. Προϋπολόγισμός 94.240,00 ευρώ (πίστωση για το 4ο τρίμηνο του 2016: 30.000,00 ευρώ).
Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων βελτιώνονται οι αθλητικές υποδομές στην Κοζάνη, προς όφελος του κοινού και της αθλούμενης νεολαίας.