Μεταφέρθηκε ο ΟΑΕΔ στην οδό Πλακοπίτη (στο εργατικό κέντρο Κοζάνης)

No Comments Yet.